Umowa o dzieło z pracownikiem zatrudnionym na etat

Sytuacje, kiedy pracodawca zawiera ze swoim pracownikiem umowę o dzieło nie należą do rzadkości. Jest to o wiele korzystniejsze rozwiązanie aniżeli podpisanie umowy zlecenia z uwagi chociażby na to, że umowa o dzieło jest umową rezultatu, a zatem pracownik jest wynagradzany za konkretny efekt, a nie za samo działanie jak ma miejsce w przypadku umowy zlecenia.

Zakres czynności

Zawierając umowę o dzieło z własnym pracownikiem, pracodawca musi pamiętać o tym, że swoim zakresem powinna obejmować ona inne czynności aniżeli te, które są przedmiotem umowy o pracę. W sytuacji, kiedy zakres czynności jest taki sam, można mówić o próbie obejścia przepisów dotyczących godzin nadliczbowych i pracowniczych ubezpieczeń społecznych – pracownik bowiem zostaje obarczony dodatkową pracą, za wykonywanie której w ramach etatu musiałby dostać m. in. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Ważne uwagi

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, a to oznacza, iż zastosowanie do niej znajdują przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy, co chociażby z punktu widzenia pracownika wyklucza pewne przywileje zarezerwowane wyłącznie dla pracowników, np. urlop wypoczynkowy czy wychowawczy. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dowolną ilość tego typu umów, o ile rzecz jasna ich zakresy nie kolidują ani ze sobą, ani z umową o pracę. Pracodawca nie powinien również wnikać w to czy jego pracownik ma podpisane umowy o dzieło z innymi pracodawcami – chyba, że pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencyjnej firmy i godzi w ten sposób w interesy pracodawcy.