Umowa o dzieło w KPiR

Przedsiębiorcy bardzo często zawierają umowy o dzieło z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą bądź takiej działalności nie posiadającymi. W tym kontekście niejednokrotnie pojawia się kwestia księgowania tychże umów w księdze przychodów i rozchodów.

Księgowanie wynagrodzeń

Pierwsza sprawa dotyczy ujmowania w KPiR wynagrodzeń osób wykonujących umowę o dzieło. Przedstawia się to w następujący sposób:

- jeżeli wykonawcą umowy jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, wynagrodzenie należy księgować w kwocie brutto,

- jeżeli  umowa jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zaksięgować trzeba całą kwotę, która została wykazana na rachunku/fakturze wystawionym przez wykonawcę umowy.

Księgowanie wynagrodzeń w kwocie netto należy uznać za niewłaściwe, albowiem w takim układzie w przypadku kontroli organy podatkowe mogą uznać, iż KPiR jest prowadzona nierzetelnie, a z tego tytułu przedsiębiorcy grożą konsekwencje.

Data księgowania wynagrodzeń

Data, pod którą jest zaksięgowane wynagrodzenie z umowy o dzieło także zależy od tego czy wykonawca umowy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie:

- jeżeli wykonawca nie prowadzi działalności, datą zaksięgowania wynagrodzenia jest moment, w którym zostało ono faktycznie wypłacone wykonawcy bądź pozostawione do jego dyspozycji,

- jeżeli  umowa jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności, momentem zaksięgowania wynagrodzenia jest data wystawienia przez wykonawcę rachunku/faktury.

Przyjmuje się, iż wynagrodzenia wypłacane wykonawcom umów o dzieło są księgowane w kolumnie 12 KPiR. Niemniej jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na uwzględnienie ich w kolumnie 13 – jeśli w rachubę wchodzi umowa podpisana z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do podatnika.