Umowa o dzieło przy zawieszonej działalności

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Można to zrobić na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Przepisy nakładają wówczas na niego pewne obowiązki, ale ma on również i określone prawa – jak przedstawia się tutaj kwestia świadczenia usług na umowę o dzieło?

Świadczenie dotychczasowych usług

Obowiązujące przepisy jasno regulują to, co może przedsiębiorca, a czego mu nie wolno w okresie zawieszenia działalności. Podstawowa zasada jest taka, że w tym czasie nie może on prowadzić działalności oraz osiągać z tego tytułu przychodów. Koliduje to zatem ze świadczeniem dotychczasowych usług na umowę o dzieło. Mówiąc innymi słowy – świadczenie tychże usług w ramach umowy o dzieło nie wchodzi w zaistniałych okolicznościach w rachubę. Przedsiębiorca może natomiast dbać m. in. o to, by zabezpieczać bądź zachować źródło uzyskania przychodów.

Możliwość zatrudnienia się

Ustawodawca dopuszcza przy tym opcję, aby osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą zatrudniła się na umowę o pracę, zlecenia bądź o dzieło. Istnieje jednak zasadniczy warunek, jaki musi zostać przy tej okazji spełniony – przedmioty tychże umów nie mogą się w żaden sposób pokrywać z profilem zawieszonej działalności gospodarczej, muszą zaś różnić się od niego w wyraźny, znaczący sposób.