Umowa o dzieło na macierzyńskim

Urlop macierzyński jest urlopem celowym – ma on służyć opiece nad dzieckiem oraz odzyskaniu przez kobietę sił po porodzie. Sporo kontrowersji wzbudza kwestia podejmowania czynności zarobkowych przez pracowników przebywających na tym urlopie – czy w ich przypadku możliwe jest zawieranie umów o dzieło?

Praca na macierzyńskim

Sprawa podejmowania pracy zarobkowej przez pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim przedstawia się w ten sposób, że w obowiązujących w tym zakresie przepisach jest wiele niejasności. Wynikają one z tego, że o ile ustawodawca dopuszcza możliwość wykonywania pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim, to o wykonywaniu pracy w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego nie mówi nic. W związku z tym pojawiają się różne stanowiska. Na ogół jednak w praktyce przyjmuje się, iż jeśli ustawodawca chciałby wprowadzić możliwość wykonywania pracy w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego, to stosowny zapis znalazłby się w przepisach. Teoretycznie można pokusić się o stwierdzenie, że w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownik może dorabiać u innego pracodawcy, albowiem podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego przepisy zezwalają jedynie na podejmowanie pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu.

Pracownik zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zawieranie umów o dzieło z pracownikami na macierzyńskim nie należy do rzadkości. Trzeba mieć w tym momencie na uwadze fakt, iż samodzielna umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli przebywający na macierzyńskim pracownik podpisze z pracodawcą umowę o dzieło, nie oznacza to dla niego utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego. Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowemu podlega natomiast jedynie z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.