Archiwum: umowa o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

Umowa o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

W praktyce najczęściej występuje sytuacja, kiedy jedną ze stron umowy o dzieło jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać o tym, iż tego typu umowa cywilnoprawna może zostać zawarta również pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej – jak…
Więcej