Archiwum: czy przy umowie o dzieło wydaje się świadectwo pracy

Świadectwo pracy po umowie o dzieło

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wydaje pracownikowi po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku pracy. Musi ono zawierać szereg informacji, które są niezbędne zarówno dla następnego pracodawcy, jak i ZUS-u. Osoby pracujące na umowę o dzieło często są zainteresowane otrzymaniem świadectwa…
Więcej