Archiwum: czas trwania umowy o dzieło

Na jak długo może być zawarta umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną często określaną mianem umowy rezultatu. Jej przedmiotem jest bowiem z góry oznaczone, konkretne dzieło, które może mieć charakter zarówno materialny, jak i niematerialny. Nierzadko pojawia się przy tej okazji pytanie o to na jaki…
Więcej