Latest Posts

Podatek

Umowy o dzieło podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym. To w jaki sposób jest on rozliczany uzależnione jest w głównej mierze od tego na jaką kwotę opiewa dana umowa – chodzi zaś dokładnie o to czy został przekroczony limit 200…
Więcej