Odstąpienie od umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną podlegającą regulacjom kodeksu cywilnego. Przepisy uwzględniają sytuacje, kiedy to któraś ze stron umowy decyduje się na odstąpienie od niej – warto wiedzieć, na jakich zasadach się to odbywa.

Wadliwe wykonanie dzieła

Przyczyn odstąpienia od umowy o dzieło można wskazać wiele. Jedną z tych pojawiających się najczęściej jest wadliwe wykonanie dzieła. W takich okolicznościach strona zamawiająca dzieło ma do wyboru jedno z rozwiązań:

- może odmówić odebrania dzieła, pod warunkiem jednak, że wady są istotne,

- może powierzyć wykonanie działa komuś innemu,

- może wskazać wykonawcy dodatkowy termin, w którym wady powinny zostać skorygowane.

Zawyżenie kosztorysu

Zawierając umowę o dzieło, strona zlecający wykonanie działa zwykle ma przygotowany kosztorys całego przedsięwzięcia. Czasami w trakcie jego realizacji okazuje się, że kosztorys trzeba zawyżyć. Wtedy również zamawiający może odstąpić od umowy, ale musi pamiętać o tym, że nie może z tym zwlekać. Nie może także ociągać się w kwestii wypłacenia wykonawcy należnej części wynagrodzenia. Wykonawca musi mieć przy tym na uwadze to, iż jeśli wykonał dodatkowe czynności, których nie skonsultował wcześniej z zamawiającym ani nie uzyskał na nie zgody, nie może domagać się z tego tytułu podwyżki.

Nie wykonanie dzieła na czas

Odstąpienie od umowy o dzieło niejednokrotnie ma miejsce też i wtedy, kiedy wykonawca nie wykonał dzieła na czas. Tak się składa, że dla każdego zamawiającego niebagatelną rolę odgrywa nie tylko jakość dzieła, ale również i termin, w jakim zostaje ono wykonane. Jeżeli wypłacił wykonawcy zaliczkę, to w opisywanej sytuacji ma prawo zażądać jej zwrotu.

Brak powodów

Do odstąpienia od umowy o dzieło może dojść także bez żadnych powodów – chociażby dlatego, że dzieło będące już w trakcie realizacji przestało zamawiającego interesować. Wykonawcy należy się wówczas wynagrodzenie, z którego zamawiający może potrącić to, co wykonawca zaoszczędził z uwagi na to, iż dzieło nie zostało wykonane w 100 proc. Zamawiający nie musi tłumaczyć się z tego, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję.