Latest Posts

Kiedy koszty to 50%?

Umowy o dzieło można podzielić na umowy z przeniesieniem praw autorskich oraz bez przeniesienia praw autorskich. Jest to bardzo istotne rozróżnienie, albowiem od tego jaka konkretnie umowa wchodzi w rachubę uzależnione jest to jak wyliczane są koszty uzyskania przychodu, co…
Więcej