Kiedy koszty to 50%?

Umowy o dzieło można podzielić na umowy z przeniesieniem praw autorskich oraz bez przeniesienia praw autorskich. Jest to bardzo istotne rozróżnienie, albowiem od tego jaka konkretnie umowa wchodzi w rachubę uzależnione jest to jak wyliczane są koszty uzyskania przychodu, co ma znaczenie dla celów podatkowych.

Umowy bez przeniesienia praw autorskich 

Umowom o dzieło bez przeniesienia praw autorskich towarzyszą wynoszące 20 procent koszty uzyskania przychodu. Od kwoty brutto na jaką opiewa umowa odlicza się 20 procent kosztów uzyskania przychodu – w ten sposób uzyskuje się dochód, który podlega opodatkowaniu.

Umowy z przeniesieniem praw autorskich 

Inaczej jest natomiast w przypadku umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Takim umowom generalnie towarzyszą wynoszące 50 procent koszty uzyskania przychodu. W związku z tym zmniejszone są zobowiązania podatkowe, gdyż dochód podlegający opodatkowaniu jest niższy. Trzeba jednak pamiętać przy tym o pewnych ograniczeniach.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują w tej kwestii nowe przepisy. Jeśli ktoś z tytułu umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich osiągnął przychód brutto wynoszący więcej niż 85528 zł, to nadwyżka jest objęta opodatkowaniem z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Pełne odliczenie 50 procent kosztów uzyskania przychodu przysługuje osobom, które nie przekroczą w ciągu roku powyższej kwoty.