Latest Posts

Jak rozliczyć?

Umowę o dzieło pracodawca może zawrzeć zarówno z osobą, która nie jest jego pracownikiem, jak i z taką, z którą ma podpisaną umowę o pracę. To bardzo istotne, albowiem od tego uzależniony jest sposób rozliczania umowy o dzieło – o…
Więcej