Jak rozliczyć?

Umowę o dzieło pracodawca może zawrzeć zarówno z osobą, która nie jest jego pracownikiem, jak i z taką, z którą ma podpisaną umowę o pracę. To bardzo istotne, albowiem od tego uzależniony jest sposób rozliczania umowy o dzieło – o wiele prostsze jest to w przypadku umów zawieranych z wykonawcą nie zatrudnionym u danego pracodawcy.

Umowa z osobą nie będącą pracownikiem

Umowy o dzieło zawierane z osobami, które nie są pracownikami danej firmy nie podlegają ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnym (odnosi się to również sytuacji, kiedy pracodawca zawiera umowę o dzieło ze swoim pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym, wychowawczym bądź macierzyńskim). Należy tutaj jedynie ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodu – wynoszą one 20 procent dla umów bez przeniesienia praw autorskich oraz 50 procent dla umów z przeniesieniem praw autorskich (obowiązuje tu jednak limit). Następnie zaś trzeba rozliczyć podatek.

Umowa z pracownikiem

W określonych sytuacjach pracodawca może zawrzeć umowę o dzieło z osobą, którą zatrudnia na mocy umowy o pracę. W tym przypadku umowa o dzieło podlega obowiązkom w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej. Nieodzowne jest też odprowadzenie zaliczki na poczet podatku dochodowego. Aby taką umowę rozliczyć, należy najpierw ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodu – obowiązują przy tej okazji te same zasady co i przy umowach zawieranych z osobami innymi niż pracownik (ale z uwzględnieniem składek). Najwygodniej jest rozliczać pracownika z tytułu umowy o pracę oraz umowy o dzieło na dwóch osobnych listach płac.