Copywriter na umowie o dzieło

Na usługi świadczone przez copywriterów jest obecnie spory popyt. Nie każda firma posiada w swoim zespole takiego specjalistę na etacie, dlatego też w takiej sytuacji najlepszą opcją jest nawiązanie współpracy w ramach umowy o dzieło. O czym należy przy tej sposobności pamiętać?

Podatkowe aspekty umowy

Tryb, w jakim copywriter na umowie o dzieło wykonuje swoje obowiązki, jest zazwyczaj trybem zdalnym. To jeden z zawodów, gdzie taka forma pracy świetnie się sprawdza, choć wymaga ze strony copywritera świetnej organizacji. Umowa o dzieło jest tutaj pod wieloma względami korzystna zarówno dla copywritera, jak i pracodawcy. W tym kontekście najczęściej wspomina się o aspekcie podatkowym. Wiele w tym momencie zależy od tego czy w rachubę wchodzi umowa bez przeniesienia praw autorskich, czy z przeniesieniem praw autorskich. W tym pierwszym przypadku koszty uzyskania przychodu wynoszą 20 proc., zaś w drugim – 50 proc., ale pod pewnymi warunkami. Dochód brutto nie może przekroczyć w ciągu roku 85528 zł.

Konstrukcja umowy z copywriterem

Nawiązując z copywriterem współpracę w ramach umowy o dzieło, należy pamiętać o kilku kwestiach. Odgórnie nie obowiązuje co prawda żaden wzór umowy o dzieło, aczkolwiek pewne informacje muszą się w takim dokumencie znaleźć. Do podstawowych jej elementów zaliczają się:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron,
 • określenie dzieła i jego rezultatu,
 • termin realizacji dzieła,
 • określenie wynagrodzenia,
 • zasady odstąpienia od umowy,
 • podpisy obu stron.

Bardzo ważne jest określenie w umowie zakresu obowiązków copywritera. Jasne sprecyzowanie oczekiwań pracodawcy pod tym względem pozwoli uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek i rozstrzygać kwestie sporne. Dlatego też w umowie należy zamieścić takie zapisy jak np.:

 • redagowanie tekstów i zarządzanie nimi,
 • dbanie o unikalność i oryginalność tekstów,
 • redagowanie tekstów zgodnie z wytycznymi zlecającego.

Oprócz tego w umowie o dzieło z copywriterem często zamieszczane są różne klauzule takie jak np. klauzula o:

 • przeniesieniu praw autorskich oraz odpowiedzialności za wadliwe ich przeniesienie,
 • powierzeniu mienia,
 • zachowaniu poufności.

W umowie o dzieło mogą również znaleźć się i inne zapisy, np. o dostarczeniu przez zlecającego niezbędnych do wykonania dzieła materiałów oraz narzędzi.

Rachunek do umowy o dzieło

Do umowy o dzieło wystawiany jest rachunek – co do zasady robi to copywriter, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by taki dokument został przygotowany przez zlecającego. Rachunek – oprócz standardowych informacji takich jak np. numer umowy o dzieło i numer rachunku, data, podpisy, oznaczenie stron etc. – zawiera także następujące dane:

 • kwotę wynagrodzenia brutto,
 • kwotę uzysku,
 • kwotę, która podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 • wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty,
 • potwierdzenie, iż dzieło zostało wykonane zgodnie z zapisami umowy.