Umowa o dzieło

Świadectwo pracy po umowie o dzieło

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wydaje pracownikowi po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku pracy. Musi ono zawierać szereg informacji, które są niezbędne zarówno dla następnego pracodawcy, jak i ZUS-u. Osoby pracujące na umowę o dzieło często są zainteresowane otrzymaniem świadectwa…
Więcej

Na jak długo może być zawarta umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną często określaną mianem umowy rezultatu. Jej przedmiotem jest bowiem z góry oznaczone, konkretne dzieło, które może mieć charakter zarówno materialny, jak i niematerialny. Nierzadko pojawia się przy tej okazji pytanie o to na jaki…
Więcej