Archiwum: dudzik

Umowa o dzieło przy zawieszonej działalności

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Można to zrobić na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Przepisy nakładają wówczas na niego pewne obowiązki, ale ma on również i określone…
Więcej

Umowa o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

W praktyce najczęściej występuje sytuacja, kiedy jedną ze stron umowy o dzieło jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać o tym, iż tego typu umowa cywilnoprawna może zostać zawarta również pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej – jak…
Więcej

Świadectwo pracy po umowie o dzieło

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wydaje pracownikowi po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku pracy. Musi ono zawierać szereg informacji, które są niezbędne zarówno dla następnego pracodawcy, jak i ZUS-u. Osoby pracujące na umowę o dzieło często są zainteresowane otrzymaniem świadectwa…
Więcej